Jak pokonać strach przed wizytą u dentysty?

Należy pamiętać, że żaden strach czy fobia nie są wrodzoną, ale wyuczoną cechą i zachowaniem człowieka. Wynika z tego jeden wniosek: zachowania tego można się pozbyć, oduczyć. Oczywiście najważniejsze jest w tym wszystkim podejście samego pacjenta oraz stomatologa. Bardzo ważne jest przed rozpoczęciem zabiegu wyjaśnienie stomatologowi, że bardzo się boimy. Stomatolog powinien być zorientowany nie tylko na leczenie zębów, ale także na leczenie pacjenta. Najważniejsza jest sprawna komunikacja między pacjentem a lekarzem.

Poczucie, że wyrażane przez nas obawy są rozumiane i respektowane, jest niezwykle ważne. Jak już wcześniej wspomniałem, źródłem strachu może być brak kontroli nad przebiegiem zabiegu oraz nierozumienie poszczególnych procedur leczenia. W takim wypadku warto dla uspokojenia wypytywać się lekarza o wszystkie działania. Dla osób, które panicznie boją się bólu, pomocny będzie pewny system komunikacji, który w razie jakiejkolwiek potrzeby przerwie działanie lekarza. Może to być podniesienie ręki, mruganie oczami itp.